Гаранции

Всички стоки са с гаранция за качество от Мелви. Гаранционният срок е различен за различните артикули според естеството им.

Във всички случаи, правата Ви като потребител са гарантирани съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите.